eldao
Rein Husebø

Rein Husebø

I dag heter vi FORTE Vannkraft AS.
I går het vi Obos Energi.

Fra 23 april får Obos Energi AS ny eier. Vi skifter samtidig navn til FORTE Vannkraft AS.

Selskapet fortsetter som før, med de samme personene dere kjenner fra før og med Rein Husebø som ny daglig leder, og vi fortsetter med de samme samarbeidspartnerne. Vi bygger ut nye kraftverk med uforminsket styrke.

FORTE Vannkraft har 12 kraftverk i drift og 4 under bygging. I løpet av 2020 har vi 333 GWh i produksjon, og et stort antall konsesjonsgitte kraftverk som skal bygges de neste årene. Les mer på www.fortevannkraft.no

Vår nye eier er Fontavis, et sveitsisk kapitalforvaltningsselskap som investerer i fornybar energi og infrastruktur. Vannkraft passer godt inn i investeringsstrategien for deres investeringsfond Forte, som investerer i onshore og offshore vindkraft, i solenergi, vannkraft og fjernvarme. Fontavis er et lite selskap, med effektive beslutningsprosesser og godt rigget for høy utbyggingsfart. Se www.Fontavis.com for mer informasjon.

Hva betyr dette for deg som har kraftverk i drift sammen med oss?

Kraftverksdriften fortsetter som før, og vi vil styrke kapasiteten på drift etter hvert som stadig flere kraftverk er ferdig bygget.

De økonomiske betingelsene for deg blir uendret. Ny eier eller kjøpesum har ingen betydning for de betingelsene som gjelder ditt kraftverk. Det er fortsatt byggekostnad som ligger til grunn for beregning av overskudd, og avtalene har samme gyldighet som før.

Hva betyr dette for deg som venter på at kraftverket skal bli bygget?

Forte Vannkraft fortsetter bygging som før. Vår eier ønsker å ta all den utviklings- og byggerisiko som skal til for å få bygget flest mulig av de kraftverkene som har konsesjon eller som planlegges.

Hva betyr dette for deg som leverer tjenester og produkter til våre kraftverk?

Det er viktig for oss å holde farten oppe. Det gjør vi best i et tett samarbeid med dere som allerede kjenner oss godt. Vi blir fortsatt en kompakt organisasjon foreløpig med 4 personer. Utover det er vi helt avhengig av at dere hjelper oss med å kjøre dette løpet videre.

Hvem er vi?

Rein Husebø er daglig leder. Han er sivilingeniør med 37 års erfaring fra bygging og tilstandskontroll på kraftverk, først 19 år i Norconsult. Deretter etablerte han Småkraft AS i 2002, ledet selskapet til 2016 og har siden vært vannkraftrådgiver i Rein Energi.

Sveinung Rud er vår utbyggingssjef. Han er maskiningeniør med 40 års fartstid fra stor og liten vannkraft. I tillegg til 20 år med vannkraft i Kværner og GE har han vært prosjektleder for småkraft i Elkem og i Norsk Grønnkraft, før han kom til Obos og FORTE Vannkraft.

Kristoffer Kjelstadli er driftsansvarlig i Forte Vannkraft. Han er sivilingeniør i industriell økonomi fra UMB på Ås. Han har ni års erfaring fra Rainpower og Hymatek med leveranser av avanserte kontroll- og reguleringssystemer til vannkraft.

Eve Cathrin Walseth er prosjektutvikler i Forte Vannkraft. Hun er sivilingeniør og dr.ing. med spesialfelt dynamiske egenskaper i reversible pumpeturbiner. Hun har vært 5 år i Rainpower og etter det rådgiver i Energi Norge, før hun kom til Obos og FORTE Vannkraft.

Vi i FORTE Vannkraft ser frem til et høyt utbyggingstempo mens vi venter på at strømprisen skal gå riktig vei så raskt som mulig. Det er en rekke utfordringer å ta tak i, akkurat nå er det særlig nettkostnader som presser lønnsomheten og som vi derfor prøver å løse på nye måter. Vi tar også ganske snart nye grep for å øke kapasiteten på boring av vannveier i fjell.

FORTE Vannkraft deltar i kampen for gode og forutsigbare rammebetingelser for privat vannkraft og småkraft med privat hjemfall. Vi må også regne med at siste ord om grunnrenteskatt ikke er sagt, og vil berede grunnen for neste slag.

Takk for tilliten dere har vist oss så langt. Vi skal kjempe for at dere skal bli fornøyde. Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere ønsker å vite mer.

Rein Husebø, administrerende direktør i Forte vannkraft

Rein
Husebø

Administrerende direktør

Sveinung Rud, prosjektsjef Forte vannkraft

Sveinung
Rud

Utbyggingssjef

Kristoffer Kjelstadli, prosjektutvikler i Forte vannkraft

Kristoffer
Kjelstadli

Driftsansvarlig

Eve Cathrin
Walseth

Prosjektutvikler

Del denne artikkelen

Fra 23 april får Obos Energi AS ny eier. Vi skifter samtidig navn til FORTE Vannkraft AS.

Selskapet fortsetter som før, med de samme personene dere kjenner fra før og med Rein Husebø som ny daglig leder, og vi fortsetter med de samme samarbeidspartnerne. Vi bygger ut nye kraftverk med uforminsket styrke.

FORTE Vannkraft har 12 kraftverk i drift og 4 under bygging. I løpet av 2020 har vi 333 GWh i produksjon, og et stort antall konsesjonsgitte kraftverk som skal bygges de neste årene. Les mer på www.fortevannkraft.no

Vår nye eier er Fontavis, et sveitsisk kapitalforvaltningsselskap som investerer i fornybar energi og infrastruktur. Vannkraft passer godt inn i investeringsstrategien for deres investeringsfond Forte, som investerer i onshore og offshore vindkraft, i solenergi, vannkraft og fjernvarme. Fontavis er et lite selskap, med effektive beslutningsprosesser og godt rigget for høy utbyggingsfart. Se www.Fontavis.com for mer informasjon.

Hva betyr dette for deg som har kraftverk i drift sammen med oss?

Kraftverksdriften fortsetter som før, og vi vil styrke kapasiteten på drift etter hvert som stadig flere kraftverk er ferdig bygget.

De økonomiske betingelsene for deg blir uendret. Ny eier eller kjøpesum har ingen betydning for de betingelsene som gjelder ditt kraftverk. Det er fortsatt byggekostnad som ligger til grunn for beregning av overskudd, og avtalene har samme gyldighet som før.

Hva betyr dette for deg som venter på at kraftverket skal bli bygget?

Forte Vannkraft fortsetter bygging som før. Vår eier ønsker å ta all den utviklings- og byggerisiko som skal til for å få bygget flest mulig av de kraftverkene som har konsesjon eller som planlegges.

Hva betyr dette for deg som leverer tjenester og produkter til våre kraftverk?

Det er viktig for oss å holde farten oppe. Det gjør vi best i et tett samarbeid med dere som allerede kjenner oss godt. Vi blir fortsatt en kompakt organisasjon foreløpig med 4 personer. Utover det er vi helt avhengig av at dere hjelper oss med å kjøre dette løpet videre.

Hvem er vi?

Rein Husebø er daglig leder. Han er sivilingeniør med 37 års erfaring fra bygging og tilstandskontroll på kraftverk, først 19 år i Norconsult. Deretter etablerte han Småkraft AS i 2002, ledet selskapet til 2016 og har siden vært vannkraftrådgiver i Rein Energi.

Sveinung Rud er vår utbyggingssjef. Han er maskiningeniør med 40 års fartstid fra stor og liten vannkraft. I tillegg til 20 år med vannkraft i Kværner og GE har han vært prosjektleder for småkraft i Elkem og i Norsk Grønnkraft, før han kom til Obos og FORTE Vannkraft.

Kristoffer Kjelstadli er driftsansvarlig i Forte Vannkraft. Han er sivilingeniør i industriell økonomi fra UMB på Ås. Han har ni års erfaring fra Rainpower og Hymatek med leveranser av avanserte kontroll- og reguleringssystemer til vannkraft.

Eve Cathrin Walseth er prosjektutvikler i Forte Vannkraft. Hun er sivilingeniør og dr.ing. med spesialfelt dynamiske egenskaper i reversible pumpeturbiner. Hun har vært 5 år i Rainpower og etter det rådgiver i Energi Norge, før hun kom til Obos og FORTE Vannkraft.

Vi i FORTE Vannkraft ser frem til et høyt utbyggingstempo mens vi venter på at strømprisen skal gå riktig vei så raskt som mulig. Det er en rekke utfordringer å ta tak i, akkurat nå er det særlig nettkostnader som presser lønnsomheten og som vi derfor prøver å løse på nye måter. Vi tar også ganske snart nye grep for å øke kapasiteten på boring av vannveier i fjell.

FORTE Vannkraft deltar i kampen for gode og forutsigbare rammebetingelser for privat vannkraft og småkraft med privat hjemfall. Vi må også regne med at siste ord om grunnrenteskatt ikke er sagt, og vil berede grunnen for neste slag.

Takk for tilliten dere har vist oss så langt. Vi skal kjempe for at dere skal bli fornøyde. Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere ønsker å vite mer.

Rein Husebø, administrerende direktør i Forte vannkraft
Rein Husebø
Sveinung Rud, prosjektsjef Forte vannkraft
Sveinung Rud
Kristoffer Kjelstadli, prosjektutvikler i Forte vannkraft
Kristoffer Kjelstadli
Eve Cathrin Walseth