Forte Vannkraft AS har kjøpt 100% av aksjene i Norhard AS og er nå eier av borerigger og teknologi for retningsstyrt boring, samt operatørselskapet Norhard. Samtidig er Børge Elle tilsatt som daglig leder.

Norhard og Forte har sammen bygget en borerigg med 1200 mm diameter og rekkevidde på 2,6 km. Denne ble satt i drift i november i fjor, på Ervikelva kraftverk i Førde. Norhard har med erfarne driftsoperatører oppnådd god fremdrift med hastighet helt opp i 35 meter pr dag.

Samlet eierskap og drift av boreriggene gir økt utnyttelse av utstyr, og økt finansiell styrke for borevirksomheten. Vi ser dette som et springbrett for videre satsing på vannkraft med ett-kutts boring med 1200 mm, og samtidig en langsiktig satsing på kabler og annen infrastruktur med våre maskiner på 400 og 700 mm diameter.

gravemaskin og maskineri norhard