Om oss

FORTE Vannkraft AS er en industriell utvikler utbygger og eier av vannkraftverk. Vi bygger, eier og driver småkraftverk i Norge, i nært samarbeid med grunneiere og fallrettseiere.

FORTE Vannkraft AS het tidligere Obos Energi AS og skiftet navn i 2020.  FORTE Vannkraft eies 100% av FONTAVIS, et kapitalforvaltningsselskap i Sveits som investerer i fornybar energi og infrastruktur. Vannkraft passer godt inn i investeringsstrategien for investeringsfondet FORTE, som investerer i onshore og offshore vindkraft, i solenergi, vannkraft og fjernvarme. Se www.fontavis.ch for mer info.

FORTE Vannkraft AS har i dag flere kraftverk i drift og under bygging. Deler av porteføljen med kraftverk i drift er lagt til selskapet FORTE Energy Norway AS. FORTE Energy Norway eies 66% av FONTAVIS og 34% av CLOUDBERRY Clean Energy.