Om oss

FORTE Vannkraft AS er en industriell utvikler utbygger og eier av vannkraftverk. Vi bygger, eier og driver småkraftverk i Norge, i nært samarbeid med grunneiere og fallrettseiere.

FORTE vannkraft har i dag 10 kraftverk i drift, 5 under bygging og en betydelig portefølje med konsesjonsgitte vannkraftverk som er under planlegging. Samlet produksjon for kraftverk i drift i løpet av 2020 vil være 333 GWh.

FORTE Vannkraft AS het tidligere Obos Energi AS og skiftet navn i 2020.  FORTE Vannkraft eies 100% av FONTAVIS, et kapitalforvaltningsselskap i Sveits som investerer i fornybar energi og infrastruktur. Vannkraft passer godt inn i investeringsstrategien for investeringsfondet FORTE, som investerer i onshore og offshore vindkraft, i solenergi, vannkraft og fjernvarme. Se www.fontavis.ch for mer info.