Om oss

FORTE Vannkraft AS og FORTE Energy Norway AS utvikler, bygger og eier norske småkraftverk i nært
samarbeid med grunneiere og fallrettseiere. Totalt består porteføljen av 42 vannkraftprosjekter i
ulike faser, hvorav 330 GWh er i produksjon og ytterligere 150 under utbygging. Med ferdig utbygd
portefølje vil FORTE dekke det årlige strømbehovet til over 43 000 norske eneboliger.

FORTE Vannkraft eies 100% av Fontavis FORTE Hydro S.à.r.l, et investeringsfond som investerer i
onshore og offshore vindkraft, solenergi, vannkraft og fjernvarme. Fondet forvaltes av SWISS Life
Asset Management AG.

FORTE Energy Norway AS eier de fleste av kraftverkene i drift. FORTE Energy Norway eies 66% av
Fontavis FORTE Hydro S.à.r.l og 34% av CLOUDBERRY Production AS. Pr. i dag består FORTE Energy
Norway AS av 14 operative kraftverk med totalt 235 GWh i årlig middelproduksjon.

FORTE Vannkraft og FORTE Energy har sitt hovedkontor i Oslo med 5 fulltidsansatte ressurser. Vi
benytter patentert teknologi for retningsstyrt boring, en banebrytende og miljøvennlig metode for
utbygging av sikre vannveier i fjell. Når kraftverket er satt i produksjon bruker vi lokalt
driftsoppfølgingspersonell og med moderne systemer og har vi sanntids overvåkning av
produksjonen.