Hva gjør vi

Forte Vannkraft leier fallretter fra private fallrettseiere. Vi utvikler prosjektene fra identifisering frem til godkjent konsesjon, tekniske planer og miljøplaner. Vi bygger ut kraftverkene selv og eier og driver disse i nært samarbeid med fallrettseierne som også forestår daglig tilsyn og drift. Vår organisasjon og de strategiske samarbeidspartnerne vi har valgt, forestår hele byggeprosessen med valg av løsninger, optimalisering, innhenting av tilbud og bygging i delte entrepriser.

Hele utbyggingsmiljøet vårt har lang erfaring og har vist både god gjennomføringsevne og høy presisjon på utbyggingskostnad. Sammen med våre eiere som tar nødvendig byggerisiko er dette et slagkraftig utbyggingsmiljø, som kommer fallrettseierne til gode i et langsiktig samarbeid.

Forte Vannkraft investerer også i vannkraftprosjekter som er i drift og som ønsker nye eiere.

Espeelvi med utsikt mot fjorden

Forte Vannkraft leier fallretter fra private fallrettseiere. Vi utvikler prosjektene fra identifisering frem til godkjent konsesjon, tekniske planer og miljøplaner. Vi bygger ut kraftverkene selv og eier og driver disse i nært samarbeid med fallrettseierne som også forestår daglig tilsyn og drift. Vår organisasjon og de strategiske samarbeidspartnerne vi har valgt, forestår hele byggeprosessen med valg av løsninger, optimalisering, innhenting av tilbud og bygging i delte entrepriser.

Espeelvi med utsikt mot fjorden

Hele utbyggingsmiljøet vårt har lang erfaring og har vist både god gjennomføringsevne og høy presisjon på utbyggingskostnad. Sammen med våre eiere som tar nødvendig byggerisiko er dette et slagkraftig utbyggingsmiljø, som kommer fallrettseierne til gode i et langsiktig samarbeid.

Forte Vannkraft investerer også i vannkraftprosjekter som er i drift og som ønsker nye eiere.