Bård Moberg

Utviklingssjef

Bård Moberg har 20 års erfaring i småkraftbransjen, og kunnskap om alt fra grunneierkontrakter, konsesjonssøknader, kommunale avklaringer og godkjennelser fra ulike instanser, i tillegg til byggeledelse og driftsoppfølging.

Bård har tidligere vært Konsesjonssjef i Småkraft AS og Prosjekt- og utviklingssjef i Norsk Kraft AS. Bård er positiv, strukturert og en kløpper til å etablere god dialog med alle interessenter i et utbyggingsprosjekt, enten det er NVE, grunneiere, naboer, nettselskap eller reindrift. Han har også en unik evne til å håndtere kompleksiteten i forprosjekteringsfasen og sørge for at vi holder alle tidsfrister og at alt er på plass når bygging av et nytt kraftverk starter opp.