Om Forte

Her finner du litt om hva som kjennetegner oss i Forte, historien vår og hva vi prøver å få til.

Vi skaper fremtidstro!

Vi i Forte Vannkraft utvikler, bygger, drifter norske småkraftverk i nært samarbeid med grunneiere og fallrettseiere.

Privat eierskap til fallretter er kjernen i småkraftutbygging. Det gir muligheter for god lokal verdiskaping i en tid der det er stadig vanskeligere å overlate bruket i bedre stand enn hva det var når du fikk det. En av grunneierne våre sa det så fint: “Sammen skaper vi fremtidstro og håp for kommende generasjoner av grunneiere”. Det er nettopp det vi ønsker å få til. 

Forte Vannkraft

  • Leier fallretter fra private fallrettseiere.
  • Utvikler prosjektene fra identifisering frem til godkjent konsesjon, tekniske planer og miljøplaner. 
  • Drifter kraftverkene i nært samarbeid med fallrettseierne. Vi bistår lokalt driftspersonell med tilsyn, kvalitetskontroll og optimalisering.

Det viktigste for mange er at det er vi som tar byggerisikoen. Vi har solide eiere som tenker langsiktig og er villig til å investere i nye kraftverk og et slagkraftig utbyggingsmiljø. Dette kommer fallrettseierne til gode i et langsiktig samarbeid.

Snakk med Halvard om fallrettigheter!

Ta gjerne kontakt med Halvard for å høre mer om hvordan vi i Forte utvikler og forvalter fallrettigheter

Historien

Forte betyr «kraft» og «sterk» og gjennom vår ekspertise og engasjement understreker Forte Vannkraft betydningen av styrke, kunnskap og pålitelighet i å levere innovative og miljøvennlige løsninger for vannkraft.

Forte Vannkraft ble startet som OBOS Energi i 2011, og skiftet navn til Forte Vannkraft da OBOS BBL solgte seg ut i 2020. De nye eierne ansatte den største forkjemperen for småkraft og grunneierrettigheter, Rein Husebø, til å lede selskapet. Han har samlet en lettbeint organisasjon full av erfarne kraftfolk, og bygget opp en sterk aktør i småkraftmarkedet.

Forte Vannkraft eies 100% av FORTE 1 Hydro S.à.r.l, et investeringsfond som investerer i fornybare energiløsninger som onshore og offshore vindkraft, solenergi, vannkraft og fjernvarme. Fondet forvaltes av Swiss Life Asset Management AG og investorene er sveitsiske og tyske pensjonskasser og banker.

Folkene våre

Vårt dedikerte team kombinerer lang erfaring og ekspertise innen vannkraftindustrien, med en sterk vilje til å finne nye og gode løsninger. Vi er svært stolte av hvor mange dyktige folk vi har, ikke bare i virksomheten men også hos partnere og eiere. Viktigst er selvfølgelig fagkunnskapen vi kan tilby med en imponerende bakgrunn i utvikling, bygging og drift av kraftverk.

Med en lidenskap for fornybar energi og et sterkt fokus på kvalitet, jobber vi sammen for å levere bærekraftige løsninger og drive bransjen fremover.

Bli kjent med oss som jobber i Forte Vannkraft

Vi er en lettbeint gjeng som får ting til å skje. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om både fallrettigheter, bygging eller om du er interessert i miljøvennlig boret vannvei.

Alle ansatte

Gjennomføringskraft

Vi har flere eksempler hvor vi signerer fallrettsavtaler og kort tid etterpå står gravemaskina på tomta. Det krever så klart at en del forarbeid er gjort – men vi tør også påstå at vi legger betydelig innsats i å realisere prosjektene våre i alle stadier av løypa. Framdrift er viktig.

Alle involverte i et kraftverk er interessert i å få mest mulig penger ut av vannfallet, men vi tør påstå at vi investerer litt ekstra i å finne løsninger som sikrer at vi får ut hver eneste kilowatt fra elva. Det skulle bare mangle. Har vi først fått lov til å bygge ut i et vassdrag så er det vår plikt å ta vare på den energien som kommer ned fjellsidene.

Vi realiserer småkraft-prosjektet

Vi bygger for å drifte. Med innomhus kompetanse på både utvikling, bygging og drift har vi en bred forståelse av hva som skal til for å bygge gode kraftverk ut ifra de forutsetningene som fallet gir. Vår erfaring fra mer enn 300 ulike kraftutbyggingsprosjekter har lært oss litt om inntak, ventiler, turbiner og 1000 andre detaljer.

Vi har bevist at vi kan omsette fallrettsavtaler til fysiske kraftverk. Vi har investeringsvilje og kompetanse som gjør at vi ikke sitter og lurer. Påtar vi oss et prosjekt er det med hensikt å realisere det. Raskt.

God gjennomføringsevne og godt driv er viktig for oss. Det er det som gjør det gøy å gå på jobb. Vi lærer og erfarer, omsetter til kunnskap, diskuterer og utvikler oss. Vår gjennomføringsevne kombinert med høy innomhus kompetanse vil vi påstå er en av våre største styrker.

Våre verdier

Minimal miljøpåvirkning

I Forte Vannkraft er våre verdier forankret i et ønske om å redusere klimautslipp og vi går på jobb nettopp for å bidra til å nå klimamålet. Det handler ikke bare om å produsere fornybar strøm, men vi har en klar målsetning om å redusere miljøpåvirkningen i alle våre aktiviteter og tjenester.

Lokal verdiskapning

For å sikre en bærekraftig forretningsmodell har vi jobbet frem en bærekraftstrategi som skal sikre vårt bidrag til FNs klimamål. Sentralt står lokal verdiskapning. Vi streber etter å bygge kraftverkene med lokal arbeidskraft, fordi vi ønsker å komme i kontakt med lokalmiljøet og for å bidra til den lokale verdiskapningen. Det gir oss verdifulle relasjoner som kommer til nytte både under driftsfasen og i håndteringen av eventuelle utfordringer som måtte oppstå.

Grunneieren er likevel vårt primære fokus. Det er med stor respekt vi leier fallet og vårt ønske er at grunneierne skal få grobunn til å holde gårdsdrifta videre i generasjoner. Kraftverkene ligger ofte på naturskjønne tomter og det å bevare naturen og dyrelivet er viktig. Vi stiller strenge krav til miljøhensyn og HMS tiltak under utbyggingsfasen og vi har forpliktet oss til å levere kraftverk av høy kvalitet med positive ringvirkninger for lokalsamfunnet.

Bærekraftig forvaltning

I Forte forvalter vi verdifulle eiendeler og tar sikte på å treffe de beste beslutningene for våre eiere og grunneiere. Dette gjøres gjennom en effektiv og nært samarbeidende organisasjon, og ikke minst gode grunneierrelasjoner. Vi driver virksomheten med integritet og rettferdighet. I Forte er vi urokkelige når det gjelder vår integritet, og det er viktig for oss å opptre rettferdig og tillitsfullt i all vår kommunikasjon og dialog.

Vi respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter, som klart angitt i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (MNE) og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Les mer om hvordan vi gjør våre risikovurderinger om anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) her.

Våre hjertesaker

Forte Vannkraft vil være en pådriver for god og bærekraftig småkraftutbygging. Det gjør at det er enkelte ting vi brenner litt ekstra for. Slik som lokal verdiskapning og stabile rammebetingelser. Klikk deg inn på lenkene under for å lese mer om våre hjertesaker.

Våre hjertesaker
Anga Kraftverk i full produksjon