Velkommen til Forte Vannkraft

Privat vannkraft –
privat hjemfall

Skap lokale verdier sammen med oss

20 kraftverk i drift og 15 under bygging

2 milliarder investert i lokalsamfunnet

470 GWh i årlig produksjon

Gjennomføringskraft

Vi er ikke de som bare prater – vi gjennomfører. 

Mange opplever frustrasjon i en lang konsesjonsprosess, venting på godkjennelser og kontrakter. Vi forstår verdien av å få ting gjort.

Selvfølgelig møter vi også på problemer som må løses, og kommunikasjon og relasjoner som må ivaretas. Det er ikke alltid helt rett frem og hvert prosjekt er unikt på sin måte. Men når andre prater, fortsetter vi å bygge – fordi vi tror på konkrete resultater.

Prosjektet vårt i Dagsvik er et godt eksempel på dette. Etter å ha sikret rettighetene, satte vi i gang byggingen på mindre enn en uke. Vi gjennomfører!

Les mer om Dagsvikelva.

Langedal Kraftverk i Flora kommune

Privat hjemfall

Vi tror vi på langsiktig samarbeid med grunneierne. Småkraftnæringen er tuftet på utleie av fallrett med privat hjemfall. Kraftverket har hjemfall til grunneieren etter utleieperioden, og ikke bortfall til staten. Det sikrer privat eierskap og ivaretar langsiktig lokal verdiskaping.

Denne tilnærmingen handler ikke bare om øyeblikket, men om å ivareta kommende generasjoner. Vi skaper verdier fra elva som ikke bare øker gårdens verdi, men også sørger for at den blir overlevert i bedre stand. Som en av våre grunneiere så fint har sagt det: «kraftverket er et positivt bidrag til lokalsamfunnet og er med på å skape optimisme og framtidstro for de yngre kreftene som nå etterhvert overtar grunneieransvaret.» Det er akkurat dette vi ønsker å oppnå.


Les gjerne mer om våre hjertesaker.

Ta kontakt med oss

Vi er en lettbeint gjeng som får ting til å skje. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om både fallrettigheter, bygging eller om du er interessert i miljøvennlig boret vannvei.

Våre ansatte

Utvalgte kunnskapsartikler:

Ovre Storeelvi
Breivikelva