Privat vannkraft. Privat hjemfall.

Privat vannkraft.
Privat hjemfall.

Vi utvikler fallrettsverdier.

Hva gjør vi

Vi utvikler, bygger og driver private småkraftverk og vannkraftverk. Skap lokale verdier i samarbeid med oss.

Om privat vannkraft

Privat eierskap til fallretter er kjernen i småkraftutbygging. Dette gir tidenes mulighet til lokal verdiskaping.

Våre kraftverk

Vannkraft er miljøvennlig fornybar energi. Se de kraftverkene vi har bygget hittil.

0
Kraftverk i drift
0
Kraftverk under bygging
0
GWh i årlig produksjon
Kvitno vannkraftverk

Kvitno kraftverk, Odda

9,0 MW, i drift 2015

Anga vannkraftverk dam

Anga kraftverk, Førde

1,9 MW, i drift 2017

Strupen vannkraftverk

Strupen kraftverk, Gloppen

2,0 MW, i drift 2018