Retningsstyrt fjellboring

Retningsstyrt fjellboring gir muligheten til å realisere komplekse vannkraftprosjekter og åpner døren til å utvikle fallretter utenom det vanlige. Vi tror på skånsomme og effektive utbyggingsmetoder og retningsstyrt fjellboring er vår måte å oppnå dette. Gjennom 100% eierskap av Norhard AS selger vi boretjenester til hele vannkraftmarkedet.

Mer fornybar energi med fjellboring

Fordelene med fjellboring er mange og gjør at selv vanskelige prosjekter kan realiseres. Minimale naturinngrep og et ekstremt skånsomt avtrykk på miljøet. Miljøgevinstene er mange, men aller viktigst at vi i sum kan produsere mer fornybar energi til morgendagen. Sammen med et erfarent lag i Norhard bygger vi vannveier i fjell for egne og andres vannkraftprosjekter.

 • Miljøgevinster

 • Operatører med lang erfaring

 • Høy personsikkerhet

 • Realiserer kompliserte vannkraftprosjekter

Gjennomføringskraft

At Forte har investert i borerigger er kanskje ikke helt åpenbart. Norhard er et selskap som er godt kjent i småkraftbransjen og har boret mang en vannvei. Vi så fordelene med fjellboring og hvilke gevinster det kan gi prosjektene våre. Både miljømessig, men også at vi kan realisere de vanskeligste prosjektene. Det passer fint med vår visjon om ha god gjennomføringsevne. Med boremaskiner får vi fart på utbyggingen.

Norhard boreprosjekt på Ramsli

Fordelene

Retningsstyrt boring gjør det mulig å bygge trykksjakter til vannkraftverk uten synlige naturinngrep og svært skånsomt for natur og miljø. Det har flere fordeler:

 • Høy treffsikkerhet: Boringen treffer innenfor 1 meter pr km borelengde. Det er i praksis innertier og gir minimale inngrep nødvendig i øvre enden av borhullet.
 • Miljøvennlig vannvei med reduserte inngrep: Ingen synlige veier mellom stasjon og inntak, ingen grøftetrasé eller andre synlige inngrep. Hele vannveien bygges fra nederste punkt.
 • Reduserte massedeponi: Et lite borhull gir betydelig mindre utsprengte masser enn tradisjonell tunnel. Synlige og skjemmende lagringsdeponi unngås.
 • Elektrisk drift gir lite utslipp: Et borhull på 1 km lengde gir reduserte CO2-utslipp på 260 tonn sammenliknet med tunneldrift.
 • Lite anleggsstøy: Lite massetransport, ingen sprengingsaktivitet.
 • Personsikkerhet er høy: All boring skjer med fjernstyring av folk på utsiden basert på måling av driftsparametre for boremaskinen inne i fjellet.
 • Lukket system for borevann: Vann for spyling av borekaks sirkuleres i et lukket system og sand og stein tas ut i sedimenteringsbasseng. Utslipp av forurenset vann unngås på denne måten.

Hvordan fungerer retningsstyrt boring i praksis

Boreriggene vi opererer sammen med Norhard bruker en unik patentert retningsstyring som gjør at vi med presisjon kan styre riggen utenfor tunnelen og treffe ønsket utløpspunkt. Tunnelene vi borer er en essensiell del av byggeprosjektet og utgjør vannveien vi ellers ville gravd ned i landskapet eller sprengt i fjell.

Teknologien vi bruker for retningsbestemt fjellboring er basert på bruk av ikke-roterende borestreng, med en roterende og styrt boremaskin foran på borestrengen. Dette gjør det mulig å bore nedenfra, noe som er en fordel ved boring av trykksjakter for vannkraftverk. Vi unngår da krevende etablering av arbeidssted høyt opp i bratt terreng.

 • Kan bore opp til 2,6 kilometer gjennom fjellet
 • Har kapasitet til å bore 600 høydemeter (fallhøyde)
 • Har en feilmargin på under en meter per kilometer borelengde

Det ikke-roterende boresettet består av en rekke moduler som kobles sammen for å danne en borestreng. Modulene er utstyrt med stempel som driver borestrengen fremover. Borekronen er festet til enden av strengen.

Når borestrengen har nådd den ønskede lengden trekkes borestreng tilbake og anlegget fjernes. Deretter kan trykksjakten fores med rør, og vi er godt på vei mot å hente ut kraften fra vannfallet.

Uforede trykksjakter er en viktig del av norsk vannkraft-teknologi. Forte videreutvikler denne kompetansen til å fore hele eller deler av trykksjakten med stålrør, mens fjellet bærer vanntrykket på de strekningene det er mulig. Dette minimerer totalkostnaden for vannvei i fjell.

Norhard AS

Norhard AS er et selskap med 40 ansatte lokalisert på Tonstad i Sirdal kommune. Selskapet har vært i bransjen siden 2006 og siden da boret 47 tunneler og nærmere 50 000 meter med vannveier i fjell. Totalt har Norhard bidratt til å realisere 0,5 TWh i ren fornybar kraft.

Interessert i å vite mer om Norhard?

Les gjerne mer om Norhard på hjemmesidene deres

Norhard AS

Operatørene er Norhards viktigste ressurs. Sammen med dedikerte ingeniører hjemme på Tonstad styrer de boreriggen med stor presisjon. Det er totalt tre borerigger i drift i dag, to maskiner med 780mm diameter og 1 maskin på 1200 mm diameter. Alle med noe ulikt oppsett og skyvkrefter. Ved hvert prosjekt lærer vi noe nytt og tar med oss erfaringene og gjør justeringer, reinvesteringer og forsøker fornye oss på sikkerhet, teknologi og smarte løsninger.

Fjellrisikoen kjenner ingen av oss helt sikkert før vi har entret fjellet. For å skape gode og lønnsomme kraftverksutbygginger har vi lært betydningen av detaljerte forarbeider, godt planlagt logistikk, forventningsavklaringer med kunden og ikke minst kunnskapsdeling.

Snakk med Geir om boring

Geir er daglig leder i Norhard og kan det meste om boring. Snakk med han om du lurer på om fjellboring er løsningen for ditt prosjekt.

Send nummeret ditt, så ringer Geir deg opp