Geir Birkeland

Daglig leder av Norhard AS

Geir Birkeland er udannet ved Sjøkrigsskolen linje maritim teknikk. Han har erfaring fra marinen, Norske Skog og omfattende prosjektledererfaring fra oljebransjen, samt en årrekke som plattformsjef.

Geir har vært daglig leder i Norhard fra 2023 og har allerede teknisk og kommersielt overblikk over virksomheten og over markedet for retningsstyrt boring i vannkraft. Samtidig har han gått dypt ned i detaljene for boreteknikken og gjort en rekke forbedringer i arbeidsprosesser og i arbeidsmiljø. Hans tydelige lederstil gir retning og klarhet, og sammen med Geirs innsikt i hvordan retningsstyrt boring utføres, gjør dette ham til en verdifull leder av selskapet.