Drift av småkraftverk

Drift handler om mer enn gode rutiner for vedlikehold og administrasjon. Samarbeid med grunneierne er nøkkelen. Grunneierne har den nødvendige lokalkunnskapen som er kritisk for god kraftverksdrift, spesielt i krevende forhold som flom, snø og kulde. Ved å gjøre grunneieren god på drift blir kraftverket godt ivaretatt.

Hvorfor velge Forte

Forte Vannkraft er ditt optimale valg for god, kontinuerlig drift. Vi er dedikerte spesialister og fageksperter som sammen med grunneierne tar oss av den daglige driften. Vår lidenskap strekker seg til de små, men avgjørende detaljene som kreves for effektiv kraftverksdrift, sammen med grunneiernes unike lokalkunnskap. Vi er stolte av vår evne til å levere resultater og ta raske beslutninger, slik at du som grunneier aldri skal tvile.

Prat med oss om drift
  • Grunneieren er i fokus

  • Vi bygger for optimal drift

  • Rask avvikskontroll

  • Dyktige folk

Drift av et Forte-kraftverk

Med Forte som partner er du trygg på kraftverket blir fulgt opp og drevet så profesjonelt og lønnsomt som mulig. Fokuset på inkludering av grunneier, faglig tyngde og lang erfaring mener vi gir optimal drift av kraftverket.

Grunneier
Grunneieren er vår nærmeste partner. Her er Lars Endre Myklebust grunneier og tilsynsperson på Setredalen Kraftverk i Ålfoten.

Bygger for drift

Forte er en utvikler og utbygger av vannkraft. Ved valg av løsninger for det enkelte kraftverk, velger vi de i et evighetsperspektiv for kraftverket som skal driftes i generasjoner. Denne helheten tillater oss å investere for optimal drift. Vi bruker vår driftserfaring aktivt i utviklingen av nye prosjekter.  

Les gjerne mer om Rusdalsåni og hva grunneier Sigmund Rusdal har lært oss om verdien av fallrettsavtalen for generasjonsskiftet. Rusdal er et av våre såkalte vinterverk som har god og stabil drift året rundt.

Lokalkunnskap er viktig

Forte samarbeider tett med lokale grunneiere for å optimal drift av kraftverket. Den sterke tilknytningen til lokalsamfunnet er avgjørende for effektiv drift. Lokalbefolkningen har unik innsikt i området og terrenget som kraftverket er plassert i, noe som gjør det mulig å forutsi driftsforholdene nøyaktig. Vår fremste prioritet er å gjøre grunneier god til kraftverksdrift og å opprettholde en sterk lokal tilknytning, da vi er overbevist om at dette gir oss optimal drift.

Enkel loggføring

Tilsynspersonen kan enkelt logge ulike observasjoner gjennom vårt egenutviklede brukergrensesnitt. Vårt kompetente team i Forte står til disposisjon, og sammen takler vi effektivt eventuelle utfordringer som måtte oppstå. Dette minimaliserer nedetiden og lar oss konsentrere oss om helhetlig porteføljestyring.

God internkontroll

Myndighetene stiller strenge tekniske, miljømessige og sikkerhetsmessige krav til drift av kraftverk med store naturkrefter som omdannes til mekanisk energi og elektrisitet. Vi har gode internkontrollsystemer som ivaretar myndighetspålegg i lover og regelverk for vassdragsanlegg. Dette ivaretar alt fra naturen rundt elva til overvåkning av viktige produksjonsparametere i kraftstasjonen.  

Tufteelva
Driftssjef Kristoffer utenfor Tufteelva Kraftverk i Røldal.

Sanntidsoppfølging

Forte har implementert sanntidssystem for overvåking og oppfølging av kraftverk i drift. Her sammenlikner vi driften fra alle kraftverkene våre og gjør avviksanalyser i dataene vi henter inn. Dette gir oss en god kontroll over driftssituasjonen og læring fra egenbygde kraftverk.  

Les mer om Kraftverkene våre

I dag drifter vi alle kraftverkene vi selv har bygget og idriftssetter kontinuerlig flere i takt med at byggeprosjekter blir fullført.

Kraftverkene våre

Med oss får du mest igjen!

Vi holder grunneierne kontinuerlig oppdatert om produksjonen og gjennom månedlig rapportering kan grunneierne følge med på inntjeningen. Fallrettsleien til grunneierne justeres årlig i tråd med de oppnådde regnskapsresultatene.

I 2022 betalte Forte ut 132 millioner kroner i fallrettsleie til grunneierne. Dette baserte seg på en produksjon på 275 GWh, og resulterte i en fallrettsleie på nesten 50 øre/kWh og var den beste avkastningen på markedet dette året.

Les pressemeldingen om rekordåret 2022 her.

Prat med oss om drift!

Kristoffer er vår Driftssjef og tar gjerne en prat med deg om optimal drift av kraftverk

Send Kristoffer nummeret ditt