Rekordår

FORTE Vannkraft og FORTE Energy er Swiss Life sin norske vannkraftsatsing. De har nå signert fjorårsregnskapet og melder om en omsetning på 450 millioner og et resultat før skatt på 211
millioner norske kroner. Det betales samtidig 132 millioner kroner til grunneiere i leie av fallretter. Med 275 GWh produksjon i 2022 betyr dette fallrettsleie på nesten 50 øre/kWh.

Av omsetningen på 450 millioner går hele 230 millioner til lokale grunneiere som fallrettsleie og til fellesskapet som selskapsskatt og eiendomsskatt.

Privat fallrett og privat hjemfall er nøkkelen til småkraftens suksess

Privat eierskap til fallretter er hogd i stein, og er bærebjelken for norsk småkraft. Grunneiere mottar leie for fallretter som nyttes i småkraftverk. Etter leieperioden overtar grunneier hele kraftverket. På denne måten går grunnrenten i private vannfall til grunneierne i stedet for at staten tar den som grunnrenteskatt. Næringen vil derfor fortsette sin kamp motgrunnrenteskatt, sier Rein Husebø, administrerende direktør i FORTE Vannkraft.

FORTE har i dag 16 kraftverk i drift og 28 under bygging og utvikling. Totalt vil disse produsere nok energi til 47 000 husstander og er viktige bidrag i det grønne skiftet. Tilgang på billig utenlandsk
kapital fra pensjonsfond har vist seg viktig for at ny småkraft kan bygges raskt og lønnsomt.

Finansielt sterke eiere gjør det mulig å selge kraften i spotmarkedet, uten prissikring. Vi deler også overskuddet med grunneiere, og derfor ble fjoråret veldig godt for både grunneiere og oss.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert. Vi sender ut e-postvarsel når vi poster et inlegg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev i skjemaet under:

Navn
Artikkelen er publisert mai 2, 2023. Sist oppdatert januar 26, 2024.