Kristoffer Kjelstadli

Driftssjef

Kristoffer Kjelstadli er Fortes Driftssjef med ansvar for teknisk drift og kraftomsetning for alle våre kraftverk. Han har lang erfaring som leverandør av avanserte kontroll- og reguleringssystemer fra Rainpower og Hymatek før han kom til Forte.

Kristoffer er en analytisk kar, men samtidig med handlekraft og med effektiv takling av driften av 20 kraftverk. Der må alt fra snøras i inntaket til analyse av materialfeil i nåledyser løses raskt og uten tap av produksjon.

Kristoffer har bygget opp systemer for driftsrapportering som gir nødvendig styringsinformasjon til selskapet og våre eiere. Han gjennomfører også investeringsanalyser som er grunnlag for alle investeringsbeslutninger når nye kraftverk skal bygges. I tillegg er han vårt daglige bindeledd med alle grunneiere som har valgt oss som samarbeidspartner.