Rusdalsåni

Status: I drift

Prisområde: NO2

Produksjon: 17.8 GWh

Byggeår: 2019

Lokasjon: Lund

Strøm til 1000 husholdninger

Rusdalsåni

Et kraftverksprosjekt er som regel stort og utfordrende. Det er mange involverte og alle kjemper sin sak. Den kampen må en ta, for da får en til slutt fram noe alle kan stille seg bak. Rusdalsåni hadde en del av slike diskusjoner og en dose startvansker, og måtte til og med innom skifteretten på veien, men kom tilslutt i mål. I dag er det et flott kraftverk med pålitelig produksjon året rundt.

Optimisme og framtidstro for de yngre kreftene

Rusdalsåni Kraftverk er et eksempel på hvordan tålmodighet, samarbeid og engasjement kan føre til suksess, selv i prosjekter som tidvis kan virke utfordrende og komplekse. 

Det de fleste gård- og grunneiere er opptatt av er å overlate bruket i bedre stand enn de mottok det. Da er det ekstra fint for oss når grunneier Sigmund Rusdal forteller at «Rusdalsåni Kraftverk er et positivt bidrag til lokalsamfunnet og er med på å skape optimisme og framtidstro for de yngre kreftene som nå etterhvert overtar grunneieransvaret.»

Stabil god drift

Rusdalsåni Kraftverk er et annerledes kraftverk i småkraftsammenheng. Med størst andel av produksjon på vinteren og minst på sommeren har dette kraftverket litt andre type utfordringer som typisk oppstår med vinterdrift.

Lokalt tilsyn av grunneiere har vært nøkkelen for god drift, og de har sammen med Forte håndtert de fleste utfordringene. Kraftverket har levert god og stabil produksjon siden oppstart.

Se gjerne videoen nedenfor hvor Sigmund viser oss rundt på det vakre inntaksområdet og inne i kraftstasjonen, som er plassert i Lund kommune, mellom Moi og Tonstad.

Grunneier Sigmund Rusdal viser frem kraftverket

En historie om tålmodighet og pågangsmot

Historien om Rusdalsåni Kraftverk begynte tidlig på 2000-tallet, da drømmen om å etablere et kraftverk langs Rusdalsåna først tok form. Planene ble initiert, men som med mange store prosjekter, var ikke alle grunneiere enige. Dette utløste en rekke rettsprosesser som, som ofte er tilfelle, var tidkrevende og utfordrende.

Det var først i 2012 at et viktig vendepunkt ble nådd da Jordskifteretten klarte å legge til rette for en bruksordning og nødvendige vedtekter som var fundamentet for å ta prosjektet videre. Etter hvert ble en avtale om utbygging inngått, og etter en reforhandling ble et partnerskap formet med Forte Vannkraft.

Byggingen av kraftverket ble satt i gang, og anleggsperioden ble opplevd positivt og uten større hindringer sett fra grunneiernes perspektiv. Juni 2019 markerte en viktig milepæl da kraftverket ble offisielt åpnet og satt i produksjon. Siden da har Rusdalsåni Kraftverk stort sett operert uten større bekymringer. Grunneieren synes samarbeidet med Forte Vannkraft har vært positivt og konstruktivt.

Tekniske spesifikasjoner:

  • Turbin: Pelton
  • Fallhøyde: 193 meter
  • Installert effekt: 5,15MW