Dagsvikvannet

Dagsvik

Status: Under bygging

Prisområde: NO4

Produksjon: 7.4 GWh

Lokasjon: Leirfjord

Tilsvarer strøm til 450 husstander

Dagsvik

Dagsvikelva kraftverk har sitt utspring fra Dagsvikvannet. Utbygginga vil utnytte en fallhøyde på 139 meter og inntaket i Dagsvikvannet vil kunne reguleres med 0,7 meter.

Å finne en partner

Det er mange år siden de første tankene om å utnytte kraften i Dagsvikelva oppsto blant grunneierne. De kunne ikke noe om kraftverksutbygging og begynte å navigere i et ukjent terreng. Det skulle arrangeres et seminar på Nesna for småkraftverk og de fire grunneierne bestemte seg for å dra alle sammen. Der møtte de Halvard Tesdal som nettopp hadde begynt å jobbe med grunneierkontrakter, som ble starten på et langt bekjentskap.

Det var Småkraft AS som først fikk grunneierkontrakten og søkte om konsesjonen. De fikk ikke til å bygge, så Blåfall AS tok over kontrakten. Prosjektet ble gjort byggeklart med alt av tillatelser, men det viste seg dyrt og grunneierne avslo tilslutt kontraktsforslaget bare et par måneder før konsesjonsfristen gikk ut.

Åtte dager

Åtte dager før konsesjonsfristen 11. februar 2023 kom Forte med et tilbud. «Vi sov lite de dagene. Mye møtevirksomhet. Mange tanker.» forklarer Stein Erik Ravnå, en av grunneierne på Dagvsik. «Men dette betyr mye for bygda. Vi så hvilke ringvirkninger dette ville få lokalt, og ble enige med Forte».

«Fra vi fikk kontakt med grunneierne om prosjektet tok det oss åtte dager å starte byggingen her» sier Sveinung Rud utbyggingssjef i Forte. «Det trenger ikke gå så fort hver gang, men det viser at vi har ressurser og kan bestemme oss«.

Miljøplan

Hvis noe har vært spesielt viktig for grunneierne gjennom prosessen er det miljøhensynet. Det ble laget en veldig god og detaljert miljøplan. Det var flere befaringer, fjellturer og diskusjoner om hvordan området skulle ivaretas. Ingen av grunneierne er spesielt glad i store prosjekter som ødelegger naturområder, men følte seg ivaretatt i prosessen.

Når kraftverksprosjektet er ferdig og anleggsmaskinene trekker seg ut, er det lite som vil tyde på et stort inngrep. En kraftstasjon blir stående og i tillegg får de en bedre vei inn til turområdet i fjellene. En rasteplass skal også bygges i enden av den nye veien og gjøre det lettere tilgjengelig for folk å komme seg ut. «Miljøplanen var kjempebra og turveien med rasteplass er viktig, det teller mye» mener grunneier Stein Erik.

Vannverket

Dagvikelva har i uminnelige tider hatt stor bruksverdi for gårdene i området. Alle gårdene tilhørende områdene Dagsvik, Otting og Lading hadde i sin tid Mølledrift langs elva.

På 60 tallet ble det etablert et vannverk for Tverlandet, dette er et vannverk som har ca 120 tilknyttede brukere og er viktig for vannforskyningen i bygda den dag i dag.

Når vannverket ble bygget ble det samtidig etablert en liten dam i Dagsvikelva for å dekke behovet til Tverlandet Vannverk. Senere på 80 tallet ble det i en periode for lite vann som resulterte i at det ble lagt ut sperrer i utløpet i Dagsvikvannet, samt at dammen ble hevet. Denne løsningen har ikke vært bærekraftig og vannverket stod ovenfor en stor investering for å kunne fortsette å forsyne vann.

Når kraftverket kommer i drift er dammens dager talte. Det er grunneierne glad for. Med utbyggingen av kraftverket får de en ny rørledning direkte ned til Vannverket fra Dagsvikvannet Dette gir mye bedre vannkvalitet og sikrer vannforsyningen flere tiår frem i tid.   

Prosjektet Dagsvik:

  • Prosjektleder: Trond Hågensen
  • Prosjektering: SWECO
  • Hovedentreprenør: Bleikvassli Gruber
  • Mekanisk og rør: TBD
  • Elektromekanisk: Spetals verk

Spørsmål til utbyggingen?

Ta kontakt med Eivind dersom du har spørsmål til utbyggingsaktivitetene våre.