Byggeperioden

På begynnelsen av 2000-tallet samlet grunneierne i Veitastrond seg og vurderte potensialet for vannkraft i elvene, inkludert Øvre Storeelvi. Dette førte til befaringer av elvene og etablering av grunneieravtaler som la grunnlaget for fremtidige kraftverksprosjekter. I 2014 trådte Norsk Kraft inn i bildet, og prosjektet fikk ytterligere moment da Forte Vannkraft (tidligere OBOS Energi) fattet interesse og rettet oppmerksomheten mot utviklingen av Øvre Storeelvi kraftverk. 

Konsesjonssøknaden ble levert i 2013, men oppstarten av prosjektet var ikke helt rett frem da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo søknaden i 2015. Dette førte til en klage til Olje- og energidepartementet (OED), og i november 2018 fikk vi endelig den etterlengtede godkjenningen. Med grønt lys fra OED kunne planleggingsfasen for kraftverket starte for alvor. 

Anleggsarbeidene kom i gang i mai 2021, og til tross for utfordringene forårsaket av koronapandemien, klarte prosjektet å holde seg på skjema. Etter omtrent ett års drift er vi nå stolte av å kunne feire den offisielle åpningen. Vi vil benytte anledningen til å takke alle leverandører og entreprenører for deres eksepsjonelle samarbeid og innsats i løpet av prosjektet. 

Øvre Storeelvi kraftverk er blitt et imponerende anlegg som smelter harmonisk inn i det omkringliggende landskapet. Kraftverket er utstyrt med to 2,6 MW Kaplan-turbiner og har en total slukeevne på 26 m³/s. 

Veitastrond

Veitastrond, beliggende i Luster kommune, er en sjarmerende landbruksbygd innerst i en sidearm av Sognefjorden, omkranset av Jostedalsbreen nasjonalpark på tre sider. Dette gir rikelig tilgang til brevann, og med økt issmelting i de kommende 50 årene, forventes en stabil kraftproduksjon. Samtidig medfører dette også mer slitasje på turbinene. For å håndtere dette har vi bygget et inntakssystem som fanger opp løsmasser, et tiltak som er viktig gitt den betydelige massetransporten i elva. 

Øvre Storeelvi er det tredje kraftverket Forte Vannkraft AS har bygget i Veitastrond. Tilsammen produserer vi nå 75 GWh ren fornybar kraft herifra. Vi retter en stor takk til alle 36 grunneiere og lokalbefolkningen ellers for deres konstruktive samarbeid og støtte gjennom hele perioden. 

Velkommen!

Velkommen til offisiell åpning av Øvre Storeelvi kraftverk onsdag 19. juni klokken 11. 

Vi starter på kraftverket hvor vi offisielt får turbinen i gang. 

Etterpå møtes vi til en felles markering i Samfunnssalen med taler og enkel matservering.  

Informasjon er sendt ut til grunneiere og entreprenører. Alle naboer og andre interesserte er følgelig velkomne til å være med. Dersom du også ønsker å delta, ta kontakt med Kristoffer! 

Artikkelen er publisert juni 18, 2024.