Breivikelva

Status: I drift

Prisområde: NO4

Produksjon: 10.0 GWh

Byggeår: 2024

Lokasjon: Giledskål

Tilsvarer strøm til 650 husstander

Breivikelva

Breivikelva er et prosjekt i Gildeskål kommune som utnytter et fall fra Breivikdalsvannet. Kraftverket har en årlig produksjonskapasitet på 10 GWh, drevet av en 3,5 MW turbin levert av Spetals Verk.

Fortes første prosjekt i Nord-Norge

I 2016 fikk prosjektet konsesjon av NVE og Forte signerte fallrettsavtale med grunneierne i Breivikelva våren 2020. Dette har sammen med naboprosjektet Tindåga, vært Forte sitt førte prosjekt i Nord-Norge. Vi har blitt kjent med et nytt nettverk av prosjektledere og entreprenører.

Positive ringvirkninger

Fra høringsrunden til NVE kommer det frem fra kommunen at de er svært positive til ringvirkningene fra prosjektet: «Utbyggingen vil føre til arbeidsplasser i anleggstiden og inntekter til kommunen i årene som kommer. Det vil bidra til økt andel av fornybar energi.» Slike høringsuttalelser er viktige for oss og understreker vårt bidrag til lokal verdiskapning.

Lang byggefase

Etter å ha signert fallrettsavtalen i mai 2020 og truffet investeringsbeslutningen i september samme år, har vi arbeidet målrettet for å realisere dette prosjektet. Til tross for utfordringene knyttet til lave kraftpriser i 2021 og byggingen som foregikk under koronapandemien med betydelig prisvekst, er vi fornøyde med å ha fullført prosjektet. Resultatet et flott kraftverk som vil levere strøm til lokalsamfunnet i mange år fremover.

Sveinung Rud, vår utbyggingssjef, reflekterer over reisen dette prosjektet har hatt. Til tross for utfordringer underveis ,har samarbeidet med entreprenøren Reipå Knuseri, prosjektlederen vår Even i Indira, og ikke minst grunneierne vært avgjørende for byggingen av Breivikelva Kraftverk. Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ser frem til å fortsette samarbeidet med grunneierne i driftsfasen.

Fornøyd med å være i gang

7. mai 2024 ble kraftverket koblet på nett og satt i prøvedrift. Driftssjef Kristoffer Kjelstadli er fornøyd med å komme i gang. Kraftverket har stått klart siden januar, men vær og vind har gjort det vanskelig å komme i gang tidligere. Nå var endelig forholdene til rette. Vi er ikke helt på full-last, men har kommet opp i 1 MW. Nå venter noen måneder med prøvedrift og de siste detaljene fra byggefasen skal rettes og ryddes.

Fra det vakre inntaksområdet i Breivikelva

Prosjektet Breivikelva:

  • Prosjektleder: Even Nyhus
  • Prosjektering: Sweco Trondheim
  • Hovedentreprenør: Reipå Knuseri AS / Betong Moldjord
  • Mekanisk og rør: Brødrene Dahl AS
  • Elektromekanisk: Spetals verk AS

Spørsmål om utbyggingen?

Ta kontakt med Sveinung dersom du har spørsmål til utbyggingsaktivitetene våre.