Breivikelva

Status: Under bygging

Prisområde: NO4

Produksjon: 10.0 GWh

Lokasjon: Giledskål

Tilsvarer strøm til 650 husstander

Breivikelva

Breivikelva er et prosjekt i Gildeskål kommune som utnytter et fall fra Breivikdalsvannet. Prosjektet skal produsere 10 GWh og er planlagt ferdigstilt i 2024.

Fortes første prosjekt i Nord-Norge

I 2016 fikk prosjektet konsesjon av NVE og Forte signerte fallrettsavtale med grunneierne i Breivikelva våren 2020. Dette har sammen med naboprosjektet Tindåga, vært Forte sitt førte prosjekt i Nord-Norge. Vi har blitt kjent med et nytt nettverk av prosjektledere og entreprenører.

Positive ringvirkninger

Fra høringsrunden til NVE kommer det frem fra kommunen at de er svært positive til ringvirkningene fra prosjektet: «Utbyggingen vil føre til arbeidsplasser i anleggstiden og inntekter til kommunen i årene som kommer. Det vil bidra til økt andel av fornybar energi.» Slike høringsuttalelser er viktige for oss og understreker vårt bidrag til lokal verdiskapning.

Fra det vakre inntaksområdet i Breivikelva

Prosjektet Breivikelva:

  • Prosjektleder: Even Nyhus
  • Prosjektering: Sweco Trondheim
  • Hovedentreprenør: Reipå Knuseri AS / Betong Moldjord
  • Vannvei: Norhard AS
  • Mekanisk og rør: Brødrene Dahl AS
  • Elektromekanisk: Spetals verk AS

Spørsmål om utbyggingen?

Ta kontakt med Sveinung dersom du har spørsmål til utbyggingsaktivitetene våre.