Dyrdal kraftstasjon

Dyrdal

Status: I drift

Prisområde: NO5

Produksjon: 9.3 GWh

Byggeår: 2021

Lokasjon: Høyanger

Tilsvarer strøm til 600 husstander

Dyrdal

Dyrdal kraftverk er et vannkraftverk ved Sognefjorden i Høyangere kommune i Vestland. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 219 meter i Dyrdalselva.

Inntektsstrømmen

Dyrdal Kraftverk ligger plassert langs Sognefjorden og er et godt eksempel på et småkraftverk som bidrar til lokal verdiskapning og inntekter til bygda. Grunneier Jan Egil Nygard er blitt værende på hjemstedet som de siste årene har blitt sterkt preget av fraflytting, nettopp på grunn av inntektsgrunnlaget som kraftverket gir.

A-magasinet skrev en artikkel tilbake i 2022, Inntektsstrømmen, hvor Jan Egil ble intervjuet. Artikkelen ble skrevet i en tid med svært høye strømpriser og reflekterte hvordan Sognefjorden er skilt med ulike prissoner og ga bygder som geografisk er nær tilknyttet får svært ulik inntjening fra småkraftverkene sine. «De ekstreme strømprisene har gjort småkraftverk til gullgruver – så lenge de ligger i riktig sone» skriver de innledningsvis i artikkelen, og påpeker godt hvordan ulike prisområder kan gi ulik inntjening.

Livsgrunnlag

Hvilken prissone kraftverket ligger i har hatt en del å si de siste to årene og påvirker grunneierfamiliene direkte. Når tanken om å utvikle elva til et kraftverk først kom, var det nettopp tanken på det ekstra inntektsgrunnlaget som var hovedmotivasjonen også for grunneiere på Dyrdal.

«Han hadde gått mot strømmen og flyttet hjem etter studiene. For å trygge fremtiden i den lille bygda ville han gjerne ha flere ben å stå på.

Etter flere utsettelser og mye arbeid fikk han og naboene til slutt selskapet Forte med på laget.

Sommeren 2021 sto det nye kraftverket til 45 millioner klart

(Utdrag fra A-magasinet; Inntektsstrømmen)

Tekniske spesifikasjoner:

  • Turbin: Pelton
  • Fallhøyde: 219 meter
  • Installert effekt: 3,2 MW