Gjemlestad

Status: Under bygging

Prisområde: NO2

Produksjon: 23 GWh

Lokasjon: Kvinesdal

Tilsvarer strøm til 1500 husstander

Gjemlestad

Vanskelig trasévalg

Siden 2020 har prosjektet overvunnet flere sentrale utfordringer, inkludert valg av vanntrasé, tilkobling til transformator og strømnett, samt tillatelser fra BaneNor for kryssing under en jernbanetunnel. Selv om prosjektet har stått ovenfor mange veivalg har fremdriften vært god, og med erfarne utbyggere har viktige avgjørelser blitt tatt raskt underveis.

Fornøyde grunneiere

Litlåna elveeierlag eier grunnen til Gjemlestad kraftverk og representerer over 20 store og små grunneiere og fallrettseiere. Elveeierlaget er svært tilfredse med fremdriften i prosjektet og ser frem til oppstarten av et nytt vannkraftverk som vil levere miljøvennlig og bærekraftig strøm til anslagsvis 1500 husstander.

Historien

Historien om Gjemlestad kraftverk tar oss tilbake i tid. Fra 1901, da et av Norges første vannkraftverk ble bygget i området har Kvinesdal vokst til å bli en betydningsfull kraftkommune, med en rekke store og små vannkraftverk som hovedsakelig ligger langs elvene Kvina og Litlåna. 

Fallrettighetene må være på plass

Det var først tidlig på 2000-tallet at flere grunneiere i Gjemlestad-området startet en jordskiftesak for å etablere fallrettighetene i det aktuelle området. I 2011 ble Litlåna elveeierlag (LEL) grunnlagt, og en viktig milepæl kom i juli 2012, da Lister jordskifterett ga sin dom med bruksrettsordning og tilhørende vedtekter. Konsesjonssøknaden ble sendt inn i 2014, og i 2015 tildelte NVE konsesjonen.

Forte ga fart

Mange utfordringer måtte løses underveis, og flere aktører ble vurdert. Det var imidlertid da Forte Vannkraft, ledet av Rein Husebø, kom inn i bildet at prosjektet begynte å ta fart. Den 1. mai 2020 ble det inngått en samarbeidsavtale med Forte Vannkraft for utbygging i tråd med konsesjonen og jordskiftdommen. Gjemlestad kraftverk begynte å nærme seg virkelighet.

«Prosjektet har en solid juridisk basis, og vi har valgt Forte Vannkraft som en erfaren samarbeidspartner, med Risa AS som entreprenør, for å sikre en vellykket utbygging. Lokalsamfunnet har blitt godt ivaretatt under byggeperioden, og eventuelle utfordringer har blitt effektivt håndtert. Helse, miljø og sikkerhet har alltid høyeste prioritet i prosjektet» oppsummerer Hans Sandvand og Kim Egenes som er to av primus motorene for prosjektet.

Et prosjekt å være stolt av

Hele styret i Elveeierlaget har bidratt til å få på plass et prosjekt de kan være stolte av og som vil bidra solid til kraftproduksjonen i kommunen.

Som Kim Egenes sier det: «Dette prosjektet demonstrerer viktigheten av enighet, av et solid juridisk fundament via en jordskifte dom, et styre med kontinuitet og standhaftighet og verdien av gode samarbeidspartnere. Gjemlestad kraft vil gi ca 20-25 millioner kilowattimer årlig strømproduksjon, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Til sammenligning med f.eks solceller så måtte tilnærmet alle ca 2600 husholdninger i Kvinesdal kommune hatt solceller på taket for å lage like mye strøm som dette ene prosjektet, og det er jo en artig sammenligning.»

Stabile rammebetingelser

Når Forte bygger kraftverk bygger vi for å drifte i mange år og forsøker ta gode valg underveis. Vi legger litt ekstra stolthet i å kunne optimalisere prosjektet slik at det blir godt å drifte i flere generasjonsskifter.

Det eneste som kan bekymre grunneierne om fremtiden nå er endringer i rammebetingelsene: «I den grad det måtte finnes bekymringer så ligger de mer på endrede rammevilkår for vannkraftproduksjon med skiftende skatte og avgiftspolitikk fra myndighetenes side, noe som i framtiden, og for så vidt og i nåtiden kan påvirke prosjektets økonomi og dermed og utbyggers/fallrettseiernes avkastning på prosjektet.» (Grunneierne i Litlåna elveeierlag).

Les gjerne mer om Forte sine hjertesaker og vår kamp om stabile rammevilkår her.

Prosjektet Gjemlestad:

  • Prosjektleder: Vidar Iversen
  • Prosjektering: Multiconsult
  • Hovedentreprenør: Risa AS
  • Mekanisk og rør: Hywer AS
  • Elektromekanisk: Spetals verk AS

Spørsmål om utbyggingen?

Ta kontakt med Sveinung dersom du har spørsmål til utbyggingsaktivitetene våre.