Herand

Status: I drift

Prisområde: NO5

Produksjon: 77.6 GWh

Byggeår: 2021

Lokasjon: Jondal

Strøm til 5200 husstander

Herand

Herand kraftverk er Norges største private kraftverk bygget etter at småkraftbølgen startet for 20 år siden. Nedslagsområdet for elva starter i ca. 1500 meters høyde på vannskillet mot Sørfjorden og munner ut i Hardangerfjorden ved Herand.

Kraftverket har en ytelse på 23,7 MW og produksjon på 77,6 GWh, og sikrer dermed kraftforsyningen lokalt. Totalt er det investeringen for kraftverk og tilhørende nett på over 250 millioner kroner. Byggingen har gitt høy lokal aktivitet, og kraftverket vil gi stor lokal verdiskaping i form av fallrettsleie gjennom hele leieperioden.

Kulturlandskapsfond

En ekstraordinær beslutning som ble tatt av grunneierlaget var å dedikere 500 000 kroner ved oppstart av kraftverket til et kunturlandskapsfond forvaltet av Herand Bygdelag. Fondet kan gå til fellestiltak i bygda som skjøtting av felles kulturminner, bygninger og areal.

Grunneierne har gjennom leieavtalen med Herand Kraft avtalt at det skal settes av 50 000 kroner årlig til dette fondet. Dette viser deres forpliktelse til å ivareta og bevare det unike landskapet som omgir Herand, samtidig som de sikrer en bærekraftig og positiv utvikling i bygda.

Norges største småkraftanlegg

Herand Kraftverk er Norges største private kraftverk bygget etter at småkraftbølgen startet for 20 år siden. Bygginga av Herand Kraftverk starta i 2018 og ble ledet av Fortes Sveinung Rud sammen med prosjektleder Jan Ove Sæd fra West Konsulent.

Hovedentreprenør var GBS Entreprenør AS, et lokalt entreprenørselskap fra Øystese. Rainpower leverte komplett EL-mek pakke og rør ble levert av Brødrene Dahl.

Når norges største småkraftverk skal bygges, er det en del planlegging for å få levert stort og tungt utstyr. Når generatoren skulle leveres stod hele bygda klar. Nedenfor har vi samlet et utklipp av transportveien de siste kilometerne fra fergekaia og opp til kraftverket.

Transport av generator til Herand kraftverk.

Byggetiden ble ca. 2 år og var et stort og krevende prosjekt med en krevende linjebygging og koordinering med nettselskapet Hardanger Energi. Det var også et viktig grensesnitt mot vannverk og settefiskanlegg i nærheten og dermed ekstra strenge krav til minimal forurensing av elva i byggeperioden.

«Bygging av Herand kraftverk startet i 2018 og samarbeidet mellom leverandørene, grunneiere og byggherre har vært veldig godt. Vårt ønske er i alle utbyggingsprosjekter å bruke lokale entreprenører og leverandører. Vi har i tillegg god hjelp av grunneiere når det kommer til tilsyn av kraftverket«, sier Sveinung Rud, Fortes Utbyggingssjef.

Åpning

23. september 2021 inviterte vi til offisiell åpning av kraftverket. Det ble en hyggelig seremoni med snorklipping ved kraftverket og markering på Herand kulturhus i etterkant.

Tekniske spesifikasjoner:

  • Turbin: Pelton
  • Fallhøyde: 430 meter
  • Installert effekt 23,7 MW