Mjølsvik

Status: I drift

Prisområde: NO5

Produksjon: 16.7 GWh

Byggeår: 2023

Lokasjon: Høyanger

Strøm til 1100 husstander

Mjølsvik

Mjølsvik kraftverk er et vannkraftverk på sørsiden av Sognefjorden i Høyanger kommune i Vestland. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 398 meter i Mjølsvikelva.

Boring gav mindre miljøpåvirkning

Mjølsvik Kraft ble ført gitt konsesjon i 2010. Deretter søkte Forte om planendring for å kunne utnytte ny teknologi i form av retningsstyrt boring på deler av vannveien. Boring ble gjennomført av Norhard og kraftverket stod ferdigstilt januar 2023.

Tekniske spesifikasjoner:

  • Turbin: Pelton
  • Fallhøyde: 398 meter
  • Installert effekt: 5,7 MW