En investering for fremtiden

En av Fortes viktigste hjertesaker er å skape fremtidstro gjennom å investere i bærekraftig grønn energi. Fremtidstro for kommende generasjoner. Da må vi skape verdier lokalt, samtidig som vi beskytter miljøet. Prosjektet vårt i Klauva er et godt eksempel på dette. Her har vi benyttet miljøvennlig boreteknologi med Norhard. Kraftstasjonen er arkitekttegnet og vil bli et fint skue i miljølandskapet. Samtidig er grunneierne stolte av prosjektet og hva det betyr for hjemflytting til bygda.

I April stilte grunneierne på Klauva opp i et flott intervju i Nationen og beskrev godt verdien av kraftverksutbygging for de kommende generasjonene på gården. «– Vi gjør dette for framtida og for neste generasjon som etter hvert skal flytte hjem, fortel Ole Christian Rynning, som sammen med kona Anne-Karin driver småbruket ved fjorden i det bratte terrenget under mektige Klauvekeipen i Kinn kommune i Vestland.» (*)

Ole Kleiven og Janicke Svendal som er naboar med Anne-Karin og Ole Christian Rynning, grunneiere på Klauvene. Foto: Egil Aardal, Firdaposten.

Sikrer aktivitet i bygda

Forte tar all utbyggingsrisiko, mens grunneier etter hvert vil overta den daglige driften. Slik får grunneieren også et grunnlag for en inntekt med å overse driften på kraftverket.

Ofte er dette en veldig god løsning, og den beste driften får vi med engasjerte grunneiere, mener Kristoffer Kjelstadli, driftssjef i Forte Vannkraft. Grunneierne kjenner plassen sin best. De vet hvordan elva oppfører seg og er ofte de aller beste til å finne gode løsninger når det oppstår noen uforutsette problemer. Det gir begge parter de beste forutsetningene.

Byggefasen

Selskapet Klauva Kraft AS eid av Forte Vannkraft AS leier fallet fra grunneierne med en årlig kompensasjon. Byggebudsjettet er mellom 40 og 50 millioner kroner. Samtidig bygger vi sammen med kommunen en reservevannforsyning når vi først er i gang. Da skåner vi naturen for flere inngrep og byen Florø er sikret drikkevann.

Vi bruker lokalkunnskap så langt vi klarer, de kjenner plassen og vet hvordan naturen kan oppføre seg. Grunneierne er viktige i denne prosessen. – Vi får ikke være med på byggemøtene, det er litt dumt. Men vi får ofte være med på befaringer i etterkant, sier grunneier Anne-Karin.

Ofte er det krevende og bratte terreng og forhåndsregler må tas for å bevare sikkerheten. Ann-Karin er positiv til byggeaktiviteten, men er bekymra for at ikke alle forhold blir fanget opp tidlig nok. – Jeg er litt bekymra for at de skal grave for nærme endemorena oppi vannet her. Åpner denne kommer vannet flommende nedover. Det følger vi litt ekstra med på. Det er viktig å avklare ting i forkant og ikke oppdage det underveis.

Klauva kraftverk

Her har vi samlet tekniske spesifikasjoner om kraftverket og vil oppdatere etterhvert som kraftverket er i drift.

Klauvelvi

Viktig for neste generasjon

Det er litt ekstra tilpasninger som må til for gårdsdrifta nå som byggingen pågår, men heldigvis er det for en begrenset periode. Vårbeite til sauene blir mindre i år, men det er bare denne sesongen og fra neste år er det forhåpentligvis litt mindre hensyn å ta til gravemaskiner som skal frem. Dette er tross alt en investering for fremtiden.

Intervjuet i Firdaposten og avisa Nationen viser tydelig grunneiere som er opptatt av kommende generasjoner for gårdsdrifta. Ikke bare å belage seg på dagens drift, men å ha flere bein å stå på. Nå får de både kraftverk og kommunen legger ny vanntilførsel. Da er det mulig å bo her i flere år fremover og barna som har flyttet ut for utdanning og jobb kan flytte hjem og fortsette gårdsarven.

– Denne utbygginga er viktig for neste generasjon, og den sikrer at vi får aktivitet her, avslutter Ole Christian.

(*) Utklipp fra artikkel i Firdaposten gjengitt i Nationen, 19.4.24 – les hele atikkelen her: Næringsliv, Småkraftverk | Byggjer ut for fleire titals millionar: – Dette er viktig for neste generasjon (nationen.no).

Artikkelen er publisert mai 6, 2024.