Langsiktighet

Lokal verdiskaping er drivkraften for all privat kraftutbygging i Norge. Dette har gitt en stor og bred politisk oppslutning om småkraftutbygging.

I 2004 la regjeringen fundamentet for en storstilt og langsiktig utbygging av småkraftverk basert på private fallretter. Det er fundamentalt viktig at rammebetingelsene for slike langsiktige investeringer tar hensyn til langsiktigheten. 

Kraftverket har hjemfall til fallrettseieren etter utleie perioden, og ikke bortfall til staten. Det sikrer privat eierskap og ivaretar langsiktig lokal verdiskaping. 

Ingen grunnrente på småkraft

Grunnrenten i vannkraft er merverdien i å utnytte en naturressurs. Grunnrenten kan hentes ut ved å leie bort fallretten i en begrenset periode. Fallrettsleien til grunneier blir da overføring av grunnrente til eieren av fallrettene, på samme måte som grunnrenteskatt i stor regulert vannkraft brukes for å overføre verdiene til det offentlige, når fallrettene eies av fellesskapet eller utbygging i stor grad berører allmenne interesser. Fallrettigheter er privateid og grunnrenta småkraftverk betaler skal med rette gå til grunneier gjennom fallrettsleia.

Privat hjemfall

Småkraftverk og private kraftverk bygget etter år 2000 er som oftest uten regulering, ligger på fallrettseiernes egen grunn, og berører i liten grad allmenne interesser. De er derfor gitt konsesjon etter vannressursloven, og har ikke bortfall til Staten etter 60 år.

Småkraftverk kan sammenlignes med kverner på gårdsbruk. Norge har privat eierskap til fallretter. Dette eierskapet beholdes på lang sikt for småkraftverk ved at fallretten leies ut, og fallretten og kraftverket overføres til grunneierne når leieperioden er ferdig.

Dette er småkraftnæringens hjemfallsordning. Vi kaller det privat hjemfall.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert. Vi sender ut e-postvarsel når vi poster et innlegg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev i skjemaet under:

Navn
Artikkelen er publisert januar 1, 2024. Sist oppdatert januar 29, 2024.