Breivikelva Kraftverk

Breivikelva Kraftverk, lokalisert i den idylliske kommunen Gildeskål, har en årlig produksjonskapasitet på 10 GWh, drevet av en 3,5 MW turbin levert av Spetals Verk. Etter å ha signert fallrettsavtalen i mai 2020 og truffet investeringsbeslutningen i september samme år, har vi arbeidet målrettet for å realisere dette prosjektet. Til tross for utfordringene knyttet til lave kraftpriser i 2021 og byggingen som foregikk under koronapandemien med betydelig prisvekst, er vi fornøyde med å ha fullført prosjektet. Resultatet et flott kraftverk som vil levere strøm til lokalsamfunnet i mange år fremover.

Lang byggefase

Sveinung Rud, vår utbyggingssjef, reflekterer over reisen dette prosjektet har hatt. Til tross for utfordringer underveis, har samarbeidet med entreprenøren Reipå Knuseri, prosjektlederen vår Even i Indira, og ikke minst grunneierne vært avgjørende for byggingen av Breivikelva Kraftverk. Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ser frem til å fortsette samarbeidet med grunneierne i driftsfasen.

Fornøyd med å være i gang

Driftssjef Kristoffer Kjelstadli er fornøyd med å komme i gang. Kraftverket har stått klart siden januar, men vær og vind har gjort det vanskelig å komme i gang tidligere. Nå var endelig forholdene til rette. Vi er ikke helt på full-last, men har kommet opp i 1 MW. Nå venter noen måneder med prøvedrift og de siste detaljene fra byggefasen skal rettes og ryddes.

Stor aktivitet i Forte

Det er ellers stor aktivitet i Forte med totalt 15 kraftverk under bygging og ytterligere 4 idriftsettelser planlagt i løpet av året.

Nå tar vi med oss erfaringene fra dette prosjektet over til neste nabolag og Tindåga Kraftverk, og vil rette fult fokus på å få enda et NO4 anlegg i drift innen høsten setter inn.

Breivikelva
Spetals Verk på plass for igangskjøring 7. Mai 2024. Her inspiseres inntaket og vanntilgangen.
Artikkelen er publisert mai 8, 2024.