Avansert boreteknologi skal gi mer vannkraft

Norhard og Forte har sammen bygget en borerigg med 1200 mm diameter og rekkevidde på 2,6 km. Denne ble satt i drift i november i fjor, på Ervikelva kraftverk i Førde. Norhard har med erfarne driftsoperatører oppnådd god fremdrift med hastighet helt opp i 35 meter pr dag.

Samlet eierskap og drift av boreriggene gir økt utnyttelse av utstyr, og økt finansiell styrke for borevirksomheten. Vi ser dette som et springbrett for videre satsing på vannkraft med ett-kutts boring med 1200 mm, og samtidig en langsiktig satsing på kabler og annen infrastruktur med våre maskiner på 400 og 700 mm diameter.

Retningsstyrt Fjellboring

Les mer om vår satsning på retningsstyrt boring og hvilke miljøgevinster teknologien oppnår.

Retningsstyrt fjellboring
Artikkelen er publisert januar 16, 2023. Sist oppdatert januar 24, 2024.