Sikre fiskebestanden

Noen vannkraftanlegg har krav i konsesjonen om å bli utstyrt med omløpsventil. Dette gjelder kraftverk som ligger oppstrøms verdifulle elvestrekninger for fisk. Omløpsventilen skal tre i kraft ved utfall av kraftverket, og skal hindre rask vannstandsreduksjon. Hovedhensikten med dette er å unngå at fisk strander på elvebredden.

Når et kraftverk stopper, av ulike grunner, kan dette føre til at vannstanden nedstrøms kraftverket blir kraftig redusert på kort tid. Dette fører til at fisken ikke får tid til å bevege seg nedover elven til et større område, men ender opp med å strande på de tørrlagte områdene oppstrøms. Faren for dette er størst der elven er slak, og spesielt yngel er utsatt for stranding. Et kraftverk med omløpsventil vil redusere vannføringen nedstrøms gradvis etter at det har stoppet.

Selv om omløpsventilen er programmert til å følge kravene i teorien, er det ikke alltid at det stemmer i praksis. Dermed oppfordrer NVE til at det blir gjennomført tester på kraftverk med omløpsventil for å sikre riktig drift av kraftverket.

Test av vannstanden i elva Anga, Førde.

Forte tester anleggene

Forte Vannkraft utførte tester av alle sine seks kraftverk med omløpsventiler høsten 2023. Her ble det avdekket at enkelte av omløpsventilene ikke fungerte optimalt, som i ettertid er rettet opp. Testen gikk ut på å observere vannstanden i elven, både oppstrøms, men aller viktigst, nedstrøms, kraftverket ved nødstopp av kraftstasjonen. Testen foregikk helt til vannet fra inntaket nådde ned til kraftstasjonen, og dermed øker vannstanden igjen. Testen gikk også ut på å dokumentere at omløpsventilen hadde riktig trinnvis nedstenging, og at den startet på riktig tidspunkt.

Slike tester er essensielle for å vedlikeholde driftssikkerheten og miljøbeskyttelsen i kraftverkene, og en del av Forte sin rutine for sikker drift.

Eldao vannstand
Måling ved Svardøla kraftverk i vakre Veitastrond

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert. Vi sender ut e-postvarsel når vi poster et innlegg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev i skjemaet under:

Navn
Artikkelen er publisert januar 22, 2024. Sist oppdatert januar 29, 2024.