Forte Vannkraft leier fallretter av grunneierne, som kan overta kraftverket etter at leietiden er over.  Slikt privat hjemfall til grunneiere er bærebjelken i moderne vannkraft, og gir lokal forankring for bygging av fornybar energi. 

  • Dette styrker det private eierskapet til fallretter, som har vært lovfestet helt siden Magnus Lagabøtes tid, sier Rein Husebø, daglig leder i Forte Vannkraft.  

(Les gjerne mer om privat hjemfall her)

Endelig i mål etter en lang prosess

Grunneierne startet planlegging av kraftverk tidlig på 2000-tallet. Først i 2013 fikk kraftverket konsesjon, og endelig løsning for kraftnett kom på plass i 2020. Byggingen av kraftverket startet i april 2021, i et krevende terreng hvor både tunnel og inntak i to elver har gitt utfordringer under byggingen. Tufteelva kraftverk startet prøvedrift juni 2023 og har fungerte godt det første driftsåret. 

Tufteelva Kraftverk i Røldal

Småkraft er den mest arealeffektive energien 

Båndlegging av areal er et voksende problem. Småkraft er uten sammenlikning den mest arealeffektive energiformen vi bygger i Norge. 1 Twh med ny energi fra 100 småkraftverk legger beslag på mindre enn 1 kvadratkilometer areal. Det er mindre enn 3% av arealbruken i vindkraft, og er noe av forklaringen på stor lokal aksept av småkraft.  

Forte Vannkraft har høy aktivitet med 15 kraftverk under bygging og 20 kraftverk i drift. Totalt vil dette gi ytterligere 600 GWh årlig med fornybar energi. Ny småkraft kan gi mer enn 5 TWh ny konfliktfri energi hvis våre politikere vil. Men i dag har dessverre konsesjonsbehandling stoppet nesten helt opp. 

Velkommen!

Velkommen til offisiell åpning av Tufteelva kraftverk onsdag 5. juni klokken 15.

  • Vi starter med en felles markeringog omvising av kraftverket i Tufteelva
  • Etter omvisningen inviterer vi grunneiere, entreprenører og andre interesserte til en samling med servering. Informasjon er sendt ut.

Dersom du ønsker delta, ta gjerne kontakt med Kristoffer!

Artikkelen er publisert juni 4, 2024. Sist oppdatert juni 6, 2024.