Våre kraftverk

Kvitno vannkraftverk

Kvitno kraftverk, Odda

9,0 MW, i drift 2015

Strupen vannkraftverk

Strupen kraftverk, Gloppen

1,9 MW, i drift 2017

Bråberg vannkraftverk

Bråberg kraftverk, Ullensvang

2,0 MW, i drift 2018

Espeelvi vannkraftverk

Espeelvi kraftverk, Ullensvang

4,6 MW, i drift 2018

Langedal vannkraftverk

Langedal kraftverk, Flora

3,0 MW, i drift 2018

Svardøla vannkraftverk

Svardøla kraftverk, Luster

9,8 MW, i drift 2018

Eldao kraftverk, Luster

9,7 MW, i drift 2018

Setredalen vannkraftverk

Setredalen kraftverk, Bremanger

4,8 MW, i drift 2019

Anga vannkraftverk dam

Anga kraftverk, Førde

7,8 MW, i drift 2019

Rusdalsåni vannkraftverk

Rusdalsåni kraftverk, Lund i Rogaland

5,2 MW, i drift 2019

Tverrdalselvi kraftverk

Tverrdalselvi kraftverk, Fjærland

6 MW, i drift 2020

Skeidsflåten kraftverk

Skeidsflåten kraftverk, Fjærland

4,8 MW, i drift 2020

Mjølsvik vannkraftverk

Mjølsvik kraftverk, Høyanger

5,6 MW, I drift 2021

Dyrdal kraftverk. Høyanger

3,2 MW, i drift 2021

Herand kraftverk

Herand kraftverk, Jondal

23,9 MW, i drift 2021

Botna kraftverk, Fjærland

2,0 MW, i drift 2020